Sistēmas lietošanas noteikumi un Privātuma politika

KINO LORA KLIENTU INTERNETA PAŠAPKALPOŠANĀS
​SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA

​Kino biļešu iegāde interneta vidē ir paredzēta fiziskām personām.
Juridiskām personām, par biļešu iegādi sazināties ar Kino Lora administrāciju.

 

Noteikumu mērķis Privātuma politika
Kino Lora Klientu interneta pašapkalpošanās sistēmas lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Klientam informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un noteikt Klienta un Kino Lora saistības attiecībā uz Sistēmas lietošanu Pārzinis personas datus apstrādātā likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā

 

Veicot Reģistrēšanos Sistēmā, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku

 

Lietotie termini, kas attiecas uz sistēmas lietošanas noteikumiem
Kino Lora SIA „Kino Lora”
VRN 40103811940
Juridiskā adrese Kinoteātra adrese
Brīvības gatve 402C, Rīga, LV 1024
tālr.+371 67819080
T/C “Šokolāde”
Strēlnieku iela 2, Sigulda, Siguldas nov., LV 2150
Tālrunis: +371 67 973972,
E-pasts: birojs@kinolora.lv,
Interneta vide: www.kinolora.lv.
Klients Kino Lora pakalpojuma saņēmējs un/vai Kino biļetes (Preces) pircējs, fiziskā persona, kurš ir reģistrējies Sistēmā, un kurš uz reģistrēšanās brīdi Sistēmā nav jaunāks par 13 gadiem, un kurš pirms reģistrēšanās Sistēmā ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem
Kino seanss Klienta izvēlētais kino seanss
Kino biļete Klienta nopirkta biļete Sistēmā, lai apmeklētu Kino seansu
Profils Klienta profils Sistēmā, kurā tiek uzkrāta informācija par Klienta darbībām Sistēmā un veiktajiem pirkumiem
Līgums pamatojoties uz Klienta Reģistrēšanos Sistēmā, Kino Lora un Klienta noslēgtais distances līgums par Sistēmas izmantošanu
Lietošanas noteikumi Sistēmas lietošanas noteikumi un Privātuma politika
Parole Klienta izvēlēta Pastāvīga parole, kuru tas izmanto, pieslēdzoties Sistēmai
Preces Kino Lora piedāvātās kino biļetes
Reģistrēšanās Sistēmā reģistrēšanās formas aizpildīšana, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Lietošanas noteikumiem un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums Sistēmas izmantošanai
Sistēma Kino Lora klientu interneta pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama interneta vietnē                 www.kinolora.lv un ar kuru tiek nodrošināta iespēja Klientiem iegādāties kino biļetes tiešsaistē
Iesniegums Klienta aizpildīts dokuments, par nenotikušu Kino seansu un naudas atmaksu
Lietotie termini, kas attiecas privātuma politiku
Pārzinis SIA „Kino Lora”,
VRN 40103811940,
Juridiskā adrese – Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024.
Tālrunis: .+371 67819080
E-pasts:  birojs@kinolora.lv,
Interneta vide: www.kinolora.lv. 
Personas dati jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru
Datu subjekts identificēta vai identificējama fiziska persona, šo noteikumu ietvaros Klients
Ārkārtas zvans Kino Lora darbinieka zvans uz Klienta Sistēmā norādīto tālruņa numuru, lai informētu Klientu par Kino seansa atcelšanu vai Kino seansa sākuma kavēšanu tehnisku iemeslu dēļ
Piemērojamie tiesību akti Datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem

1. Līguma priekšmets

1.1. Līguma ietvaros Klients pasūta pieslēgumu un Kino Lora apņemas pieslēgt Klientu Sistēmai un sniegt Klientam ar Sistēmu saistītos pakalpojumus, bet Klients apņemas izmantot Sistēmu atbilstoši Lietošanas un Līguma noteikumiem.

1.2. Lai Klients varētu veikt Kino biļetes iegādi, Klientam nepieciešams Reģistrēties sistēmā, obligāti ievadot vārdu, uzvārdu, e-pastu un paroli.

1.3. Klients autorizējoties Sistēmā var nopirkt ne vairāk, kā 10 (desmit) biļetes uz vienu Kino seansu. Klientam nav liegta iespēja, autorizējoties Sistēmā, vienlaicīgi iegādāties Kino biļetes uz vairākiem seansiem, vai atkārtoti veikt Kino biļešu iegādi uz nopirkto Kino seansu.

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Klienta reģistrācija notiek elektroniskā veidā, apstiprinot Lietošanas noteikumus.

2.2. Sistēmā Klients tiek identificēts pēc e- pasta un Paroles, ja Klients pieslēdzas nepastarpināti – internetā.

2.3. Klienta izvēlētā Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Klients un Kino Lora apņemas neizpaust trešajām  personām un novērš trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.

2.4. Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī. Kino biļetes var iegādāties 12 (divpadsmit) dienas uz priekšu, ievērojot Kino Lora kinoteātra darba laiku:

2.4.1. ja vien to neliedz no Kino Lora neatkarīgi apstākļi;

2.4.2. ja netiek veikti Sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar Sistēmas uzlabošanu.

3. Kino biļešu iegādes nosacījumi

3.1. Klientam, lai veiktu Kino biļetes iegādi, jāveic šādas darbības:

 

1.solis jāautorizējas Sistēmā
2.solis jāizvēlas filma, datums un laiks
3.solis jāizvēlas biļešu veids (pieaugušo biļete, bērnu biļete, pensionāru biļete, ģimenes biļete)
4.solis jāizdara vietas izvēle
5.solis apstiprināt biļetes pirkumu un veikt samaksu par Kino biļetes iegādi.
Klientam ir iespēja norēķināties ar jebkuru no šāda tipa kartēm: VISA, VISA-ELECTRON, MasterCard, Maestro

3.2. Kino biļešu tirdzniecība Sistēmā tiek pārtraukta 15 minūtes pirms Kino seansa sākuma. 

3.3. Klients Sistēmā nopirktās Kino biļetes nevar atgriezt vai mainīt. Pamatojums: MK noteikumu Nr.255, „Noteikumi par distances līgumu”, no 20.05.2014., 22.12.apakšpunkts. Ievērojot šo nosacījumu, Klientam  tiek lūgts rūpīgi pirms Kino Biļetes apmaksas pārliecināties, par Kino Biļetes atbilstību savām interesēm pārbaudot izvēlētās filmas nosaukumu, datumu, seansa sākumu un izvēlētās sēdvietas.

3.4. Klienta izvēlēto Kino biļešu apmaksai tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad Klients izdarījis vietas izvēli. Ja Klients Kino biļetes/biļešu apmaksu nav veicis 10 (desmit) minūšu laikā, Kino biļetes/biļešu pirkums tiek dzēsts.

3.5. Kino biļešu veidi:

3.5.1. bērnu biļetes derīgas uzrādot derīgu skolēnu apliecību, un pieejamas uz filmām katru dienu līdz plkst. 18:00 ar ierobežojumu "U" vai "7+" līdz 12 gadu vecumam;

3.5.2. pensionāru biļetes derīgas, uzrādot pensionāru apliecību, un pieejamas uz filmām katru dienu līdz plkst. 18:00;

3.5.3. biļešu komplekts "Ģimene 3" piemērojams trīs cilvēkiem, starp kuriem ietilpst divi pieaugušie un viens bērns līdz 12 gadu vecumam, vai viens pieaugušais un divi bērni līdz 12 gadu vecumam;

3.5.4. biļešu komplekts "Ģimene 4" piemērojams četriem cilvēkiem, starp kuriem ietilpst divi pieaugušie un divi bērni līdz 12 gadu vecumam, vai viens pieaugušais un trīs bērni līdz 12 gadu vecumam;

3.5.5. biļešu komplekts "Ģimene 5" piemērojams pieciem cilvēkiem, starp kuriem ietilpst divi pieaugušie un trīs bērni līdz 12 gadu vecumam, vai viens pieaugušais un četri bērni līdz 12 gadu vecumam,
biļešu komplekts "Ģimene 3", biļešu komplekts "Ģimene 4"  un  biļešu komplekts "Ģimene 5"  ir pieejamas filmām katru dienu līdz plkst. 18:00 ar ierobežojumu "U" vai "7+":

3.6. Ja Klients Kino biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību (skolēnu, pensionāru apliecība) kopā ar Kino biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, vai Klients uzrādot Kino biļešu kontrolierim iegādāto “Ģimenes 3”, vai  “Ģimenes 4”, vai   “Ģimenes 5”  Kino biļeti nav ieradies uz Kino seansu Kino biļetē norādītajām vecuma grupām, tad Klientam ir tiesības Kino Lora kasē piemaksāt starpību starp Kino biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta Kino biļete ar atlaidi. Ja Klients ir veicis piemaksu Klientam ir tiesības apmeklēt Kino seansu.

4. Naudas atmaksa, par nenotikuši Kino seansu

4.1. Ja Klients ir veicis Kino biļetes pirkums, bet Kino seanss nenotiek, Klientam ir tiesības saņemt naudu, par Kino biļetes iegādi atpakaļ. Lai saņemtu naudu atpakaļ, par Kino biļetes pirkumu nenotikuša seansa dēļ:

4.1.1. ja Klients ir pircis biļeti Kino kasē, Klients vēršas Kino Lora kasē un saņem Iesniegumu;

4.1.1. 1) aizpildīts Iesniegums, kopā ar Kino biļeti, Klientam jāiesniedz Kino Lora kasē 2 (divu) dienu laikā no nenotikušā Kino seansa dienas. Ja Kino Lora kase nestrādā, par Iesnieguma iesniegšanas dienu skaitās nākamā Kino Lora kases darba diena;

vai

4.1.1. 2) aizpildīts Iesniegums, kopā ar Kino biļeti, Klientam jānosūta uz Kino Lora e-pastu: birojs@kinolora.lv,  2 (divu) dienu laikā, no nenotikušā seansa dienas;

vai

4.1.1. 3) aizpildīts Iesniegums, kopā ar Kino biļeti, Klientam jānosūta uz Kino Lora juridisko adresi: Brīvības gatve 402 C, Rīga, LV 1024, 2 (divu) dienu laikā, no nenotikušā seansa dienas. Par nosūtīšanas dienu skaitās datums, kad Iesniegums iesniegts Latvijas Republikas pasta iestādē nosūtīšanai Kino Lora.

4.1.2.ja Klients ir pircis biļeti Sistēmā:

4.1.2. 1) Klients vēršas Kino Lora kasē - saņem Iesniegumu, un izpilda kādu no Lietošanas noteikumu 4.1.1. apakšpunkta darbībām;

vai

4.1.2. 2) Klients 2 (divu) dienu laikā, no nenotikušā Kino seansa dienas reģistrējas Profilā un sadaļā Pasūtījumu vēsture aktivizē sadaļu - naudas atmaksa, par nenotikušu Kino seansu. 

4.2. Iesniegumu un sadaļas aktivizāciju - naudas atmaksa, par nenotikušu Kino seansu, Kino Lora izskatīs                        5 (piecu) darba dienu laikā, no Iesnieguma  saņemšanas dienas, vai no sadaļas aktivizācijas dienas - naudas atmaksa, par nenotikušu Kino seansu .

4.3. Pamatota Iesnieguma un sadaļas aktivizācijas - naudas atmaksa, par nenotikušu Kino seansu gadījumā, nauda par Kino biļetes iegādi, tiks atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas, vai sadaļas aktivizācijas - naudas atmaksa, par nenotikušu Kino seansu dienas.

5. Klienta saistības

5.1. Klients apstiprina, ka, veicot Reģistrēšanos Sistēmā, un turpmāk tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Klients ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.

5.2. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Kino Lora veikto personas datu apstrādi atbilstoši Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā izklāstītajam, un piekrīt personas datu apstrādei, ievērojot Lietošanas noteikumus. Klients apliecina, ka piekrišana ir brīvi dota un apzināta, un ka piekrišanu ir sniegusi persona, kura nav jaunāka par 13 gadiem.

5.3. Klientam ir tiesības:

5.3.1. nosūtīt Kino Lora informāciju par pamanītajām  nepilnvērtībām  vai neprecizitātēm Sistēmā;

5.3.2. ja Klientam ir jautājumi par Sistēmas lietošanu, vai ierosinājumi, Klientam tiek lūgts sazināties ar Kino Lora administrāciju;

5.3.3. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

6. Kino Lora saistības

6.1. Kino Lora apņemas:

6.1.1. identificēt Klientu Sistēmā atbilstoši Lietošanas noteikumiem;

6.1.2. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un Kino biļešu pārdošanu Klientam saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

6.1.3. pēc Kino biļešu iegādes, Kino biļetes nekavējoties elektroniski nosūtīt uz Klienta Sistēmā norādīto                       e-pasta adresi.

6.2. Kino Lora nav atbildīga, ja Klients nesaņem Kino Lora nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tās nosūtīšanas brīdi.

7. Līguma termiņš un tā izbeigšana

7.1. Līgums stājas spēkā pēc Klienta veiktās Reģistrēšanās Sistēmā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.

7.2. Kino Lora ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Kino Lora pieņem lēmumu slēgt Sistēmu. Ja stājas spēkā šā punkta nosacījums, Klientam ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Sistēmas slēgšanas tiek nosūtīts uz                       e-pastu paziņojums, par Līguma izbeigšanu, Sistēmas slēgšanu un Klienta Personas datu dzēšanu.

7.3. Klienta tiesības izbeigt Līgumu:

7.3.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt Līgumu, ieejot savā Profilā un aktivizējot sadaļu Profila dzēšana;

7.3.2. Ja Klients nepiekrīt Līguma un Lietošanas noteikumu grozīšanai (Lietošanas noteikumu 8.4.punkts)  Klientam ir tiesības pārtraukt Līgumu, aktivizējot e-pasta vēstulē iekļauto Profila dzēšanas atsauci.

7.4. Ja Klients ir aktivizējis sadaļu Profila dzēšana, tad Klientam tiek liegta piekļuve savam Profilam. Kino Lora 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Profila dzēšanas aktivizēšanas Izbeidz Līgumu ar Klientu un dzēš Klienta Profilu no Sistēmas nosūtot Klientam uz e-pastu paziņojumu par Profila dzēšanu. 

7.5. Ja Klients viena gada laikā nav autorizējies Sistēmā, Kino Lora Klienta Profilu no Sistēmas dzēš. Ja stājas spēkā šā punkta nosacījums, Klientam ne vēlāk, kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Profila dzēšanas no Kino Loras tiek nosūtīts uz e-pastu atgādinājums, par nepieciešamību autorizēties Sistēmā. Ja Klients pēc uzaicinājuma neautorizējas Sistēmā, Kino Lora izbeidz Līgumu ar Klientu un dzēš Klienta Profilu no Sistēmas nosūtot Klientam uz e-pastu paziņojumu par Profila dzēšanu. 

8. Pušu atbildība

8.1. Kino Lora neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, kad jebkura cita trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Sistēmu, izmantojot Klienta Lietotāja vārdu un Paroli.

8.2. Klients atbild par visām darbībām Sistēmā, kas veiktas, izmantojot viņa izvēlēto Lietotāja vārdu un Paroli.

9. Privātuma politika, Personas datu apstrāde

9.1. Reģistrējoties un/vai izmantojot Sistēmu, Klients sniedz Kino Lora personas datus, kurus Kino Lora apstrādā šādiem mērķiem:

 

Personas dati, kas Klientam obligāti sniedzami reģistrējoties Sistēmā
Vārds, uzvārds Lai izpildītu Līgumu starp Klientu un Kino Lora par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Klienta pieprasījumam.
Lai uzrunātu Klientu Ārkārtas zvana gadījumā.
E-pasts
  1. Lai izpildītu Līgumu starp Klientu un Kino Lora par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Klienta pieprasījumam, nodrošināt elektronisko biļešu piegādi uz e-pastu.
  2. Lai nosūtītu informāciju, par autorizāciju Sistēmā.
  3. Lai nosūtītu informāciju, par Līguma noteikumu grozīšanu (Lietošanas noteikumu 10.3.punkts).
  4. Lai atgādinātu Klientam par nepieciešamību autorizēties Sistēmā (Lietošanas noteikumu 7.5.punkts).
  5. Lai nosūtītu Klientam informāciju, par viņā Profila dzēšanu no Sistēma (Lietošanas noteikumu 7.2., 7.4. un 7.5. punkts).
Personas dati, kas pēc Klienta izvēles sniegti un reģistrēti Sistēmā
Tālruņa numurs Ārkārtas zvanam

9.2. Klients iesniedzot Iesniegumu Kino kasē sniedz Kino Lora personas datus, kurus Kino Lora apstrādā šādiem mērķiem:

 

Vārds, uzvārds
  1. Lai identificētu Klientu.
  2. Lai varētu atmaksāt Kino biļetes iegādes izdevumus
Konta numurs un banka Lai varētu atmaksāt Kino biļetes iegādes izdevumus
Tālruņa numurs Lai Kino Lora var sazināties papildus jautājumu gadījumā

9.3. Personu datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pārziņa izvirzītiem priekšnosacījumiem.

9.4. Personas datu dzēšanas termiņi, kas saņemti Lietošanas noteikumu 9.1.punkta kārtībā:

 

Vārds, uzvārds Netiek glabāti ilgāk, kā to nosaka normatīvie akti
E-pasts Ar Profila dzēšanu
Tālruņa numurs Ar Profila dzēšanu

9.5. Personas datu dzēšanas termiņi, kas saņemti Lietošanas noteikumu 9.2.punkta kārtībā:

 

Vārds, uzvārds Netiek glabāti ilgāk, kā to nosaka normatīvie akti
Konta numurs un banka Netiek glabāti ilgāk, kā to nosaka normatīvie akti
Tālruņa numurs Ar Profila dzēšanu

9.6. Ja rodas strīdus situācija, par Līguma izpildi, tad Kino Lora Klienta Personas datus glabā, tik ilgi, kamēr tiek panākts izlīgums, vai līdz lietas izskatīšanai tiesā.

9.7. Personas dati netiek nodoti trešām personām, izņemot Pārzinis var izpaust personas datus gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

9.7.1. tiesību aizsardzības iestādēm pēc to pieprasījuma;

9.7.2. tiesību aizsardzības iestādēm, lai pārzinis aizstāvētu savas tiesiskās intereses;

9.7.3. juristam un/vai zvērinātam advokātam, kas sniedz pārzinim juridisko palīdzību, pārziņa tiesisko interešu aizstāvības gadījumos.

9.8. Personas dati tiks glabāti uz drošiem serveriem pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, finansiālos un tehniskos resursus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.

9.9. Klienta tiesības:

9.9.1. jebkurā laikā Profilā norādīt savu tālruņa numuru, vai jebkurā laikā no Profila dzēst savu tālruņa numuru;  

9.9.2. pieprasīt par sevi informāciju - proti, kādi Personas dati ir Pārziņa rīcībā un kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti;

9.9.3. pieprasīt, lai tiesību aktos, noteiktos gadījumos, Pārzinis ierobežo veidus kādos izmanto Klienta Personas datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem, bet Pārzinis šādas Klienta iebildes nevarēs izpildīt, jo Lietošanas noteikumi ir izstrādāti, lai Klients varētu veikt Kino biļešu iegādi Sistēmā, labot savus datus Profilā un dzēst savu Profilu no Sistēmas;

9.9.4. tikt aizmirstam. Ja Klients izvēlas tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), tad Klients autorizējas Sistēmā, ieiet Profilā un aktivizē sadaļu Profila dzēšana.

9.10. Ja Klientam ir jautājumi par Klienta personas datu apstādi, vai Klients vēlas izteikt pieprasījumu, vai celt iebildumus par Personas datu apstrādi, Klients  jautājumu, pieprasījumu vai iebildumu  var nosūtīti Pārzinim uz Pārziņa adresi vai Pārziņa e-pasta adresi.  

9.11. Pārzinis jautājumu, pieprasījumu, iebildumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet jebkurā gadījumā mēneša laikā informēs par darbībām, kas pēc jautājuma, pieprasījuma vai iebilduma veiktas.

9.12. Ja Klientu neapmierinās Pārziņa atbilde vai Klients uzskatīs, ka Pārzinis veic Personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Klients var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

10. Citi noteikumi

10.1. Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.

10.2. Starp Klientu un Kino Lora elektroniski noslēgtie Līgumi apskatei Kino Lora tīmekļa vietnē netiek saglabāti.

10.3. Kino Lora ir tiesības grozīt Līguma, Lietošanas noteikumus un Privātuma politikas noteikumus, nosūtot informatīvu e-pastu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

Kā baudīt kino?

Trīs soļi līdz lieliskai izklaidei

Izvēlies filmu
Izvēlies filmu
Pērc biļeti
Pērc biļeti
Baudi izklaidi
Baudi izklaidi

ATPŪTIES LABĀKAJĀ

Seši fakti, kādēļ Kino Lora tiek saukts par labāko kinoteātri

Sēdpozīcija zālē Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.
Sēdpozīcija zālē

Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.

Serviss Kino Lora piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas, kā arī atspirdzinoši dzērieni. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!
Serviss

Kino Lora piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas, kā arī atspirdzinoši dzērieni. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!

Ēdienkarte Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.
Ēdienkarte

Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.

Gaisa apmaiņa Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.
Gaisa apmaiņa

Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.

Kino zāļu aprīkojums Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.
Kino zāļu aprīkojums

Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.

Komforts Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir  komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.
Komforts

Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.