COVID 19 NOTEIKUMI

 

 

“Kino Lora” vadība un darbinieki aicina apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt pasākumu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus

 


Par personu apliecinošu dokumentu: Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums 6.9 panta pirmo daļa nosaka, ka personai, uzrādot sadarbspējīgo sertifikātu, ir pienākums uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība (eID karte) vai pase (Personu apliecinošu dokumentu likuma 4. panta 1.daļa)), transportlīdzekļa vadītāja apliecību, skolēna apliecību, studenta apliecību, pensionāra apliecību vai izdienas pensijas saņēmēja apliecību.

“Kino Lora” darbinieks pie ieejas kino zālē lūdz apmeklētājam nodot aizpildīto anketu un uzrādīt personu apliecinošu dokumentu pie internetā pirktajām biļetēm, lai identificētu klātesošo personu, personai “Kino Lora” darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai eID karte, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība.

 

“KINO LORA” SEANSI TIEK ORGANIZĒTI
ZAĻAJĀ EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS LĪMENĪ

 

ZAĻAIS DROŠĪBAS LĪMENIS

 • Apmeklētājiem, kas ir vakcinējušies pret Covid-19 vai Covid-19 pēdējā pusgada laikā pārslimojuši
 • Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadu vecumu (testi nav jāveic)
 • Pusaudžiem, no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot), ar testēšanas sertifikātu (negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma laboratorijā veiktam maksas Covid-19 testam, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma laboratorijā veiktam maksas SARS-CoV-2 antigēna testam)
 • Jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam)
 • Jāaizpilda anketa (biļešu personalizācija, kas ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis (aizpilda apmeklētājs); datums, seanss, zāle, sēdvieta (aizpilda kino darbinieks)


VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

 • Atrodoties kino telpās jābūt uzvilktai sejas maskai un jāievēro 2 metru distance (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam)
 • Jāveic roku dezinfekcija
 • Ieeja kinoteātrī atvērta skatītājiem ar derīgu Eiropas Savienībā atzītu digitālo Covid-19 sertifikātu (QR kodu), personu apliecinošu dokumentu ( personu apliecinošs dokuments: pase vai eID karte, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība) un derīgu kino biļeti. Bērniem līdz 12 gadu vecumam (neieskaitot) Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams

BIĻEŠU PERSONALIZĀCIJAS PRIVĀTUMA POLITIKA

SEANSA APMEKLĒJUMAM “ZAĻAIS DROŠĪBAS LĪMENIS ”

 

Lietotie termini, kas attiecas privātuma politiku

Pārzinis

SIA „Kino Lora”,

VRN 40103811940,

Juridiskā adrese – Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024.

Tālrunis: .+371 67819080

E-pasts:  birojs@kinolora.lv,

Interneta vide: www.kinolora.lv. 

Personas dati

Vārds, uzvārds un kontakttālrunis 

Datu subjekts

identificēta vai identificējama fiziska persona, šo noteikumu ietvaros “Kino Lora” apmeklētājs  

Piemērojamie tiesību akti

Datu subjekta personas datu apstrāde notiek atbilstoši pastāvošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem 

 

 1. Ievērojot Kultūras ministrijas 27.08.2021. vadlīnijas Nr.2.5-4-18 “Vadlīnijas epidemioloģiski drošu publisko pasākumu norisei iekštelpās un ārtelpās”, kas izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 9.punktu SIA “Kino Lora” darbiniekiem ir pienākums prasīt “Kino Lora” apmeklētājam aizpildīt biļešu personalizācijas anketu. 
 2. Anketas paraugs.

                 BIĻEŠU PERSONALIZĀCIJA

                  Ievērojot Kultūras ministrijas 27.08.2021. vadlīnijas Nr.2.5-4-18

                                  “Vadlīnijas epidemioloģiski drošu publisko pasākumu norisei iekštelpās un ārtelpās”

 

SIA “Kino Lora”, VRN 40103811940, kino seansa apmeklējums:

 

Aizpilda kino darbinieks

 

Kino apmeklējuma datums xx.xx.xxxx.

Seansa laiks

Zāle

Sēdvieta

 

 

 

 

 

 

Pie biļešu personalizācijas aizpildīšanas kino darbiniekam jāuzrāda

personu apliecinošs dokuments (pase vai eid karte)

 

Aizpilda kino apmeklētājs

 

Vārds

Uzvārds

Kontaktatālrunis

 

 

 

 

 

                      Apmeklētāja paraksts ____________________________________________

 • SIA “Kino Lora” norāda, ka šī biļešu personalizācija glabājas SIA “Kino Lora” lietvedībā 30 (trīsdesmit) dienas no tā sniegšanas dienas, pēc tam neatgriezeniski tiek dzēsta.
 • SIA “Kino Lora” norāda, ka šī biļešu personalizācija var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma

 

 

 1. SIA “Kino Lora” norāda, ka šī biļešu personalizācijas veidlapa glabājas SIA “Kino Lora” lietvedībā 30 (trīsdesmit) dienas no tā sniegšanas dienas, pēc tam neatgriezeniski tiek dzēsta.
 2. SIA “Kino Lora” norāda, ka šī biļešu personalizācija var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma.
 3. Ka “Kino Lora” apmeklētājam ir jautājumi par savu datu apstrādi, tad jautājumu var nosūtīt Pārzinim uz Pārziņa adresi vai Pārziņa e-pasta adresi. Pārzinis jautājumu izskatīs bez nepamatotas kavēšanās. Ja Datu subjektu neapmierinās Pārziņa atbilde vai Datu subjekts uzskatīs, ka Pārzinis veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv

 


IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA
“KINO LORA” TELPĀS

Atbildīgā persona, kas “Kino Lora” telpās organizē drošības pasākumu prasību izpildi

LINDA LELE, tālr.22 014406

Jebkurš “Kino Lora” darbinieks (ja atbildīgā persona nav sasniedzama)

 

 1. “Kino Lora” vadība un darbinieki aicina apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt pasākumu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus
 2. “Kino Lora” darbinieki: nodrošina drošību prasību izpildi “Kino Lora” telpās.
 3. “Kino Lora” seansi tiek organizēti epidemioloģiski drošajā “Zaļajā” režīmā”.
 4. “Kino Lora” apmeklējums:
 • Apmeklētājiem, kas ir vakcinējušies pret Covid-19 vai Covid-19 pēdējā pusgada laikā pārslimojuši
 • Bērniem, kuri jaunāki par 12 gadu vecumu (testi nav jāveic)
 • Pusaudžiem, no 12 līdz 17 gadiem (ieskaitot), ar testēšanas sertifikātu (negatīvs rezultāts 48 stundu laikā pirms pasākuma laboratorijā veiktam maksas Covid-19 testam, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai negatīvs rezultāts 6 stundu laikā pirms pasākuma laboratorijā veiktam maksas SARS-CoV-2 antigēna testam)
 • Jāievēro 2 metru distance un jālieto sejas maskas (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam)
 • Jāaizpilda anketa (biļešu personalizācija, kas ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis (aizpilda apmeklētājs); datums, seanss, zāle, sēdvieta (aizpilda kino darbinieks)
 1. “Kino Lora” darbinieks pie ieejas kino zālē lūdz apmeklētājam nodot aizpildīto anketu un lai identificētu klātesošo personu personai “Kino Lora” darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai eID karte, transportlīdzekļa vadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība.
 2. Apmeklējot “Kino Lora” telpas, tiek rekomendēts dezinficēt rokas.
 3. Atrodoties kino telpās jābūt uzvilktai medicīniskai sejas maskai vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta (bērns līdz 7 gadu vecumam var nelietot sejas masku vai respiratoru)[1] un jāievēro 2 metru distance (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam). 
 4. Pie “Kino Lora” kases ir pieejamas vienreizlietojamās medicīniskās sejas maskas, gadījumiem, kad apmeklētājs ir aizmirsis to paņemt līdzi.
 5. “Kino Lora” darbiniekam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) liegt ieeju pasākumā, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.
 6. “Kino Lora” darbiniekam ir tiesības izsaukt policiju, ja “Kino Lora” apmeklētājs neievēro “Kino Lora” drošības pasākumus.

[1] MK noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 16.punkts nosaka, ka T/C drīkst ielaist tikai personas ar sejas masku un 2.15.punkts nosaka, ka sejas maska ir medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta.

 

 

Kā baudīt kino?

Četri soļi līdz lieliskai izklaidei

Reģistrējies vai ielogojies
Reģistrējies vai ielogojies
Izvēlies filmu
Izvēlies filmu
Pērc biļeti
Pērc biļeti
Baudi izklaidi
Baudi izklaidi

ATPŪTIES LABĀKAJĀ

Seši fakti, kādēļ Kino Lora tiek saukts par labāko kinoteātri

Sēdpozīcija zālē Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.
Sēdpozīcija zālē

Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.

Serviss Kino Lora ir vienīgais kinoteātris Latvijā, kas piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas un kokteiļi. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!
Serviss

Kino Lora ir vienīgais kinoteātris Latvijā, kas piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas un kokteiļi. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!

Ēdienkarte Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.
Ēdienkarte

Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.

Gaisa apmaiņa Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.
Gaisa apmaiņa

Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.

Kino zāļu aprīkojums Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.
Kino zāļu aprīkojums

Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.

Komforts Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.
Komforts

Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.